Bevlogen medewerkers vinden en behouden

mensen Mar 15, 2022
Bevlogen medewerkers vinden en behouden

Het blijkt niet eenvoudig om bevlogen medewerkers te vinden en behouden. Dat blijk uit onderzoek van Scaleup Impact onder 507 ondernemers en HR-verantwoordelijken in het MKB in september 2021. 

Bijna de helft van de ondervraagden (48 procent) geeft aan het lastig te vinden intrinsiek gemotiveerde medewerkers te vinden. Het effect daarvan is vrij groot. 71 procent van de ondervraagden denk dat medewerkers zonder intrinsieke motivatie de organisatie meer kosten dan dat ze opleveren. Ondanks de stellige mening over medewerkers zonder intrinsieke motivatie, vindt ruim een derde (34 procent) van de ondervraagden dat medewerkers die weinig energie uitstralen meer kansen krijgen dan ze verdienen. HR-verantwoordelijken vinden dit overigens vaker dan ondernemers, 39 versus 27 procent.

Als ondernemer zou dit een thema moeten zijn dat hoog op de agenda staat om je bedrijf te laten bloeien, zeker als je je bedenkt dat negatieve energie van medewerkers aanstekelijk kan werken. Ruim 90 procent van de ondernemers en HR-verantwoordelijken is deze mening toegedaan. Ook als het hier om gaat zijn vrouwen (96 procent) veel stelliger dan mannen (87 procent).

Wat maakt een medewerker bevlogen?

Intrinsieke motivatie is de drijfveer tot positieve energie die stroomt. Volgens de zelfdeterminatietheorie (ZDT) van Edward L. Deci en Richard M. Ryan stroomt energie als aan de drie psychologische basisbehoeften van de mens is voldaan. Deze drie basisbehoeften zijn:

  • autonomie. De mogelijkheid om zelfstandig keuzes te maken in overeenstemming met de het leven zoals je dat wilt. Individuele vrijheid is daarbij belangrijk, maar betekent niet volledige onafhankelijkheid van anderen. Op het werk betekent dat de medewerker een duidelijke rol heeft met duidelijke bevoegdheden.
  • verbondenheid. Het universele verlangen naar interactie, verbinding en de ervaring om voor anderen te zorgen. Dit leidt tot de ervaring dat je ergens bij hoort. Voor de medewerker gaat het hier om verbinding met collega’s en ook met het bedrijf (missie, visie, cultuur).
  • competentie. Bijdragen aan het (eind)resultaat en daarbij ervaren dat die bijdrage er toe doet en gewaardeerd wordt. De beste willen zijn en blijven in wat de medewerker doet. Hier ligt natuurlijk een duidelijke link met vakmanschap.

Het begint bij de energie van de individuele medewerker. Bij bevlogen medewerkers stroomt die energie als een malle. Dat is aanstekelijk. Bevlogenheid is daarbij een belangrijk ingrediënt om te groeien én te bloeien.

Bevlogenheid is een magische state-of-mind die ontstaat wanneer mensen sterk betrokken zijn bij de organisatie waar ze voor werken, plezier hebben in wat ze doen en daarbij bruisen van energie.

Leiter en Maslach (1997) tonen aan dat bevlogenheid gekenmerkt wordt door energie, betrokkenheid en persoonlijke effectiviteit. Bevlogenheid ontstaat door vitaliteit, toewijding en absorptie, zo onderzochten Schaufeli en Bakker (2013). Zij definieerden deze drie aspecten als volgt:

  • vitaliteit is bruisen van energie, fit en vitaal voelen en lang en onvermoeibaar kunnen doorwerken vanuit mentale fitheid en veerkracht;
  • toewijding gaat over een sterke betrokkenheid bij werk, zinvol werk waarbij werknemers trots ervaren;
  • absorptie heeft betrekking op helemaal opgaan in het werk vanuit plezier en vreugde.

Bevlogen medewerkers zijn medewerkers die lekker in hun vel zitten en het allerbeste geven in hun werk. 

Dat maakt gewoon werk betekenisvol werk. En betekenisvol werk leidt tot een betekenisvol bedrijf. Bevlogen medewerkers zijn positief aanstekelijk. Gun jezelf bevlogen medewerkers.

 

Download het werkboek

Download het werkboek en ga direct zelf aan de slag met de Scaling up for impact methode. 

Al 1000+ impact ondernemers gingen je voor

Download het werkboek

Recente blogposts

Los de vijf frustraties van teamwork op

Scaling up en Vijf Frustraties van Teamwork

Wat is een Scale up?