Privacy verklaring

 

Scaleup Impact respecteert de privacy van de bezoekers van de website en dragen zorg voor de persoonlijke informatie die jij ons verschaft. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, kan je hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaan. Scaleup Impact gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

 

 • het verlenen van toegang tot onze website of applicaties;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met jou indien je hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij jouw belangstellingen.
 • de informatie rond het aanbod te vergroten

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van jou kunnen verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • bedrijfsnaam
 • indien vragen van de betreffende website bezoeker
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij hier voorafgaande toestemming voor is verstrekt.

Gegevensbeveiliging

Scaleup Impact gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is

Jouw wettelijke rechten

Je mag Scaleup Impact vragen om de gegevens weg te halen. Mocht je het ergens niet mee eens zijn, kan je altijd een bericht sturen naar [email protected].

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens.