Kom naar de masterclass
Scaleup Impact | Van smart naar fast | Scaling up methode

Van SMART naar FAST

Jan 13, 2022

SMART is uit. Het is nu FAST!

Vele jaren was het adagium: prioriteiten SMART zijn. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Wie is er niet mee opgegroeid?

Nog steeds geen slecht idee. Maar er is tegenwoordig een beter alternatief...

FAST!

Stop met prioriteiten SMART maken, maak prioriteiten FAST.

Waar staat FAST voor?

  • Frequently Discussed: vaak besproken in het overlegritme, in ieder geval elke week.
  • Ambitious: ambitieus en realiseerbaar, maar vooral ambitieus.
  • Specific: specifiek, iedereen moet objectief kunnen bepalen waneer het af is.
  • Transparent: transparantie in vastlegging en rapportage van de voortgang. Zonder voorbehoud vertellen waar je staat en dat zichtbaar kunnen maken.

Afgelopen jaren hebben we meer dan genoeg fantastische rocks (kwartaalprioriteiten) gezien die mooi SMART waren. En daarna niet of nauwelijks werden uitgevoerd. Pas dan FAST eens toe.

Happy Scaling!

 

Andere blogs die je wellicht ook interessant vindt: