Kom naar de programma amuse!

Hybride businessmodellen

strategie Jan 18, 2022
Scaleup Impact blog | Hybride businessmodellen | Waarde gedreven ondernemen

Succesvol ondernemerschap voor een bewuste en inclusieve samenleving begint met werken aan profit én purpose. De kunst is om te werken met een hybride businessmodel. Hoe doe je dat?

Impact = Profit x Purpose.

Duurzame positieve impact is voldoende profit vermenigvuldigd met zinvolle purpose. Dat is de betekenisformule. Als profit laag is en/of purpose is laag, dan is duurzame positieve impact laag, Profit én purpose moeten hoog zijn. Maar vaak sluiten ze elkaar uit. Wat is de oplossing?

Profit en purpose in een zinvol dynamisch evenwicht. Profit en purpose zijn dualiteiten, net zoals dag en nacht, zomer en winter en goed en kwaad. Dualiteiten zijn tegengestelden die bestaan bij gratie van de ander. Zonder licht is er geen donker en omgekeerd.

Zowel profit en purpose hebben nut en bestaansrecht in een bedrijf.

Focus op profit is voor veel ondernemers bekend. Dat gaat over de interne motor voor succes. Belangrijk! Hoe meer profit, hoe meer succes voor het bedrijf.

Focus op purpose is minder bekend. Het gaat om de externe motor voor positieve impact. Zinvol! Hoe meer purpose, hoe meer positieve bijdrage aan de wereld.

Maar hoe doe je dat, focus op profit én purpose? Dat kan niet tegelijkertijd…

Gebruik het kwartaalritme van Scaling up. Het ene kwartaal staat volledige in het teken van purpose. Het volgende kwartaal alle ballen op profit. Daarna purpose, vervolgens profit enzovoorts.

Alle bedrijven met een product/marktfit hebben een business model voor profit. De economische motor die leidt tot winst. Zonder profit is het ‘game over’.

Het bedrijf van de toekomst heeft twee businessmodellen: één voor profit en één voor purpose. Want zonder purposemotor is er geen positieve impact.

Het ideaal is als de economische motor en de purposemotor samenvallen. Zoals bij Swink van Niels van Buren. De wereld wordt bewuster en inclusiever doordat Swink mensen met autisme een beter leven geven. Tegelijkertijd verdient Swink door het succesvol inzetten van mensen met autisme bij opdrachtgevers voor content en data-analyse.

Twee business modellen in één bedrijf is de toekomst. Het hybride businessmodel. Profit en purpose. Twee kanten van dezelfde medaille. Die elkaar kunnen versterken tot grootse impact.

Heeft jouw bedrijf al een hybride businessmodel?

Wat is jullie focus dit kwartaal?

 

Download het werkboek

Download het werkboek en ga direct zelf aan de slag met de Scaling up for impact methode. 

Al 1000+ impact ondernemers gingen je voor

Download het werkboek

Recente blogposts

Los de vijf frustraties van teamwork op

Scaling up en Vijf Frustraties van Teamwork

Wat is een Scale up?