De transformerende organisatie | Scaleup Impact blog | Scaling up methode

De transformerende organisatie

Oct 10, 2019

Een betere wereld. Welke organisatie wil daar nu niet aan bijdragen? Bijdragen aan een betere wereld doe je niet zomaar. De organisatie moet wel klaar zijn om bij te dragen. Hoever is jouw organisatie om bij te dragen aan een betere wereld (*)? 

Drie lagen

Kijk om je heen en zie dat organisaties in verschillende fasen zitten. Soms zie je organisaties die bijna ten onder gaan en waar veel stress is. Of organisaties die mooie dingen in de wereld zetten. Minder frequent zijn de organisaties die vanuit ontspannenheid kunnen werken aan het oplossen van échte problemen. Er zijn drie groeifasen:

  1. overleven. De onderste laag. De organisatie is volledig gefocust op overleven. Geld is een belangrijk onderwerp. De binding met medewerkers is beperkt. Verkopen gebeurt vooral vanuit transacties. Er is geen tijd, geld en energie om te werken aan relaties en loyaliteit. Ieder voor zich. Stress. De organisatie brengt niets van betekenis voort. Vertrouwen in elkaar is in het geding. Terwijl vertrouwen in elkaar en een constante cashflow de primaire aspecten zijn voor een volgende fase.
  2. creëren. De middelste laag. De basale behoeftes zijn goed op orde. Goede medewerkers werken, er stroomt voldoende cash door de organisatie. De aandacht gaat nu uit naar succes. De organisatie creeërt en zoekt erkenning. De medewerkers zijn loyaal, want het is hier goed werken. De organisatie bouwt wederzijdse relaties op met klanten. Boekt successen en haalt awards. Er is vertrouwen in de toekomst. Soms draagt de organisatie ‘toevallig’ iets van betekenis voort.
  3. transformeren. De toplaag. Het volle potentieel. De organisatie draagt betekenis bij aan de wereld. Transformatie is een belangrijke drijfveer. De organisatie werkt aan een structurele betekenisvolle bijdrage. Medewerkers zijn geïnspireerd en klanten haken aan om samen dingen te ontwikkelen. De succesvolle organisatie is klaar om betekenis te geven aan haar activiteiten. En misschien zelfs wel om iets in de markt te zetten dat de wereld een klein beetje verandert.

De drie lagen in een schema:

 

laag

medewerkers

klanten

uitkomsten

gevoel als het werkt

overleven

basis motivatie, draait om geld

transacties

volgens verwachting

vertrouwen in elkaar

creeëren

loyaliteit want erkenning

relaties

volgens bekende verlangens

vertrouwen in de toekomst

transformeren

inspiratie door betekenis

co-creatie

volgens onbekende verlangens

trots

 

Als je te snel schakelt naar de volgende laag, dan neem je stappen terug. Het werkt niet om na het eerste succes tijd en geld apart te zetten om betekenisvolle projecten neer te zetten. Dat tast het evenwicht aan. De laag eronder moet goed ingericht zijn en geen aandacht meer vragen. Business as usal zijn. Dan is het tijd om te werken aan een laag hoger. De transformerende organisatie werkt pas als de onderliggende twee lagen goed zijn neergezet.

Maslow

De oplettende lezer ziet overeenkomsten met de Maslow. Dat klopt. Niet verwonderlijk natuurlijk. Dit model uit 1943 (!) geeft vijf lagen weer van menselijke behoeftes. Als fysiek en veiligheid in geding zijn, dan focus je op overleving. Creeëren lukt goed als je werkt aan sociaal contact en waardering en erkenning krijgt. Bijdragen aan de ontwikkeling van de wereld kun je als je ruimte hebt voor zelfontplooiing. Als je de onderliggende lagen goed voor elkaar hebt. De pyramide van Maslow werkt voor mensen. En voor organisaties. Want een organisatie is niet meer dan een aantal mensen met een gemeenschappelijk doel en taak.

Op welke laag bevindt jouw organisatie zich nu? En wat staat je te doen om naar een volgende fase te gaan?

(*) een betere wereld klopt volgens mij niet.

 

Andere blogs die je wellicht ook interessant vindt: