De betekenisformule voor betekenisvol ondernemen | Scaleup Impact blog | Scaling up for impact

De betekenisformule voor betekenisvol ondernemen

Oct 10, 2019

Het is tijd voor betekenisvol ondernemen. Ondernemen met oog voor onze wereld is in. Maar hoe doe je dat? En wat komt daarbij kijken? Dat staat in de betekenisformule.

Het doel van betekenisvol ondernemen is waardecreatie voor zoveel mogelijk doelgroepen zonder dat dit ten koste gaat van andere doelgroepen.

Laten we dit eens afpellen. Als formule voor betekenisvolle bedrijven kun je schrijven:

betekenis = effectiviteit x efficiëntie

Effectiviteit gaat over waardecreatie. De juiste waarde creëren waar dat nu het meest nodig is en waar het bedrijf voor kan staan. Efficiëntie is ervoor zorgdragen dat die waardecreatie doelmatig plaatsvindt. Waardecreatie zonder gedoe, gedonder en verspilling.

Dus:

betekenis = waardecreatie x doelmatigheid

Laten we eens inzoomen op waardecreatie. Dit gaat over een groots idee met de juiste intentie. In de visie leg je dit grootse idee vast. Zoals bijvoorbeeld in een BHAG. Als de BHAG het (voorlopige) einddoel is, dan geeft de missie energie en richting om daar te komen. Je leest er meer over in Nobel Doel.

Daarmee wordt de formule:

betekenis = (ambitie x intentie) x doelmatigheid

Waarom geen optelsom? Omdat het ingrediënten zijn die elkaar versterken… of niet natuurlijk. Met een optelsom kun je een tekort aan intentie compenseren met ietsje meer ambitie. Dat werkt natuurlijk niet.

Doelmatigheid gaat over welbewust, doelgericht gedrag van mensen om de nagestreefde waardecreatie te realiseren met de juiste inzet van doelen en middelen. Doelmatigheid gaat over discipline om volledig te gaan en je niet af te laten leiden. Scherpe prioriteiten, slimme getallen om te meten en een goed overlegritme leiden tot discipline. Alleen discipline is niet genoeg. Een bedrijf moet ook leren. Wat werkte wel en wat werkte niet? Wat kunnen we en moeten we morgen verbeteren? Omdat onze wereld en onze doelgroepen continu veranderen is continu leren een must om relevant te blijven.

Dat leidt tot:

betekenis = (ambitie x intentie) x (discipline x leren)

Elk bedrijf kan deze formule gebruiken. Een formule die je kunt invullen met tools uit Scaling Up. Waarmee je heel concreet invulling geeft aan groei en bloei. Betekenisvol ondernemen is gepassioneerd ergens voor staan én gedisciplineerd ergens voor gaan.

 

Andere blogs die je wellicht ook interessant vindt: