D.R.E.A.M. doelen

Oct 09, 2019
Iedereen kent S.M.A.R.T. doelen. Het helpt als je je doelen S.M.A.R.T. maakt. Maar als je dat doet mis je iets. Maak je doelen D.R.E.A.M.!
S.M.A.R.T. doelen zijn bedoeld om doelen specifiek, meetbaar, actiematig, realistisch en tijdgebonden te maken. Prima! Het maakt doelen duidelijker en daarmee haalbaarder.
Maar er mist één ding. S.M.A.R.T. kijkt alleen naar de rationale kant van doelen. Het triggert onze linker hersenhelft, de rationele getalsmatige kant.
Hoe zou je de rechter hersenhelft kunnen activeren? De hersenhelft die zorgt voor intuïtie, gevoel en betrokkenheid?
Maak je doelen eens D.R.E.A.M.! Waar staan deze letters voor? D.R.E.A.M. staat voor:
  • Droom. Visualiseer hoe je je voelt als je doel straks hebt behaald. Wat ervaar je dan? Ben je blij? Voel je je opgelucht? Wat is er dan precies veranderd door het behalen van je doel?
  • Radicaal. Denk eens heel anders. Niet ‘we doen dit, dus nu doen we een beetje meer van dit’. Als je radicaal anders kijkt naar je doel, tot welke conclusie kom je dan?
  • Emotioneel. Ervaar de gevoelsmatige kant. Hoe voel je je als je dit doel stelt? Voelt het goed? Een lichte spanning is met groeidoelen prima. Maar als je stress voelt, dan neemt je betrokkenheid af.
  • Alomvattend. Is het doel goed voor iedereen en alles? Soms zul je merken dat jouw doel gewoon niet goed kan zijn voor iedereen en alles. Maar schaadt jouw doel iemand of iets?
  • Motiverend. Motiveert het doel jou en mensen met wie je samenwerkt? Krijgen anderen en jij er energie van?
Gebruik je D.R.E.A.M. of S.M.A.R.T.? Nee. Je gebruikt D.R.E.A.M. en S.M.A.R.T.