Neem contact op

De SDG's waar Scaleup Impact aan bijdraagt

De Sustainable Development Goals (SDG's), zijn zeventien doelen om van de wereld een beter plek te maken in 2030. Ze zijn een modiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. SDG Nederland is het netwerk van iedereen die in ons land aan de doelen wil bijdragen.

Scaleup Impact heeft drie SDG's geselecteerd waarop wij het verschil willen en kunnen maken. 

SDG 17 | Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

17.16

Het Globaal Partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door partnerschappen met meerdere belanghebbenden (multistakeholderpartnerschappen) en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in alle landen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden.

17.17

Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.

Onze visie

Geen enkele organisatie of bedrijf kan optimaal zelfstandig haar kwaliteiten bijdragen. We zoeken daarom altijd zoveel mogelijk samenwerking met allerlei partijen om te komen tot een optimale mix van kennis, talenten en vermogen, waarbij inclusiviteit, diversiteit en co-creatie fundamenteel zijn.

Onze aanpak

We werken samen met profit- en non-profitorganisaties om elkaar wederzijds te versterken in realiseren van de kerndoelstellingen. We wisselen kennis en ervaring uit met deze partnerschappen en/of we voeren tegen kostprijs of kosteloos groeiprogrammaā€™s uit.

KlikĀ hierĀ voor meer informatie over ons programma.

Andere SDG's waar aan Scaleup Impact bijdraagt