Neem contact op

De SDG's waar Scaleup Impact aan bijdraagt

De Sustainable Development Goals (SDG's), zijn zeventien doelen om van de wereld een beter plek te maken in 2030. Ze zijn een modiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. SDG Nederland is het netwerk van iedereen die in ons land aan de doelen wil bijdragen.

Scaleup Impact heeft drie SDG's geselecteerd waarop wij het verschil willen en kunnen maken. 

SDG 8 | Eerlijk werk en economische groei

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

8.2

Tot meer economische productiviteit komen door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie, ook door de klemtoon te leggen op sectoren met hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren.

8.5

Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

Onze visie

Betekenisvol ondernemen betekent het beste halen uit individuen, bedrijven, gemeenschappen en de wereld. Omdat we geloven dat ondernemers de vonken van verandering zijn, is het onze taak om ondernemers zo effectief en efficiënt te laten ondernemen. Daarbij staat de mens centraal. Diversiteit, inclusiviteit en co-creëren is daarbij het devies. We geloven dat alle talenten en achtergronden van iedereen daarbij cruciaal is.

Onze aanpak

We organiseren ook doelgroepgerichte groeiprogrammaā€™s specifiek gericht op doelgroepen als vrouwen, jongeren, startende ondernemers, scaleups,Ā  tech-bedrijven, maakbedrijven en bedrijven buiten de Randstad.

Klik hierĀ voor meer informatie over ons programma.

Andere SDG's waar aan Scaleup Impact bijdraagt