MVO vs Duurzaam ondernemen

Vanuit de samenleving wordt er steeds meer van bedrijven verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met MVO wordt bedoeld dat organisaties steeds bewuster worden van en verantwoordelijk voelen voor de impact van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Hoe zit het met dat bewustzijn onder Nederlandse ondernemers en zien zij voor zichzelf rendement in maatschappelijk verantwoord ondernemen? We legden een aantal stellingen voor aan 522 ondernemers. De meest opvallende resultaten van het onderzoek vind je hieronder. Aan het einde van de pagina vind je een Impactpaper. Dit is een praktische impactpaper, dus wees niet verbaasd als je direct enthousiast aan de slag gaat.

Ondanks dat maatschappelijk verantwoord ondernemen voor steeds meer bedrijven noodzakelijk en voordelig is, besteedt nog niet elke organisatie daar (genoeg) aandacht aan. Maar liefst 28 procent van de ondernemers geeft toe dat hun eigen bedrijf nog onvoldoende MVO-georiënteerd is. Vooral jonge ondernemers zijn zich hiervan bewust. Desondanks zijn zij er het meest van overtuigd dat organisaties zonder maatschappelijk verantwoorde doelstellingen over vijf jaar niet meer bestaan. Benieuwd naar de verschillende inzichten verdeeld over de leeftijdscategorieën? Je vindt ze in de visual.

Wanneer bedrijven zich inzetten voor een beter klimaat of maatschappelijk betrokken zijn, draagt dat in positieve zin bij aan de motivatie van de werknemers. Als bedrijf kan je middels een toekomstbestendig beleid de juiste mensen aannemen. Uit het onderzoek blijkt dat voor maar liefst 48 procent van de ondernemingen maatschappelijke doelstellingen een grote rol spelen bij het aantrekken van nieuw personeel. Met name in de randstad merken ondernemers dat werknemers zich het liefst verbinden aan een bedrijf dat verantwoordelijkheid draagt voor de toekomst. Benieuwd naar de verdeling in de rest van Nederland? Je ziet het in de visual. 

Er is steeds meer vraag naar duurzame producten en diensten. Daarom heeft een MVO-beleid niet alleen positieve impact op mens en milieu, maar zal ook zeker op de lange termijn voordelig zijn voor het rendement van een organisatie. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers maatschappelijk verantwoorde doelstellingen belangrijk vinden om geld te verdienen. Vooral praktisch geschoolde ondernemers zien de winstgevende factor in MVO. Benieuwd naar hoe ondernemers met verschillende opleidingen daar over denken? Bekijk het in de visual.

Niet voor iedere onderneming is het even gemakkelijk om MVO binnen een bestaand beleid in te voeren. Dit vergt tijd, medewerking van het personeel maar bovenal geld. Daarom wil ruim de helft van de ondernemers dat de overheid bedrijven met een maatschappelijk verantwoorde insteek beter ondersteunt. Met name ondernemers tot veertig jaar willen meer overheidssteun voor bedrijven die willen verduurzamen. Benieuwd hoe erover wordt gedacht onder ondernemers van verschillende leeftijdscategorieën? Je vindt het in de visual.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kost geld en levert vaak pas op de lange termijn meer geld op, terwijl winst maken van belang is voor het voortbestaan van een bedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 49 procent van alle ondernemers geld verdienen belangrijker vindt dan rekening houden met maatschappelijke doelstellingen. Vooral mannelijke ondernemers brengen liever geld in het laatje dan dat zij maatschappelijk verantwoorde doelstellingen behalen. Benieuwd naar de exacte verhouding tussen mannen en vrouwen, verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën? Je ziet het in de visual.

Impactpaper betekenisvol ondernemen

Succesvol betekenisvol ondernemen voor een florissante toekomst - wie wil dat niet? 

In deze korte impact paper lees je hoe je met succes betekenisvol onderneemt op basis van twee belangrijke ingrediënten:

  • de SDG’s (Sustainable Development Goals) voor de juiste richting
  • de impact-mindset voor de juiste instelling

Dit is een praktische impactpaper, dus wees niet verbaasd als je direct enthousiast aan de slag gaat.