Van ego-leiderschap naar authentiek leiderschap - verandervisie 2 van 6

Jun 22, 2021

Wat betekent Ego-leiderschap?

Een ego-leider is iemand die zichzelf duidelijk op een podium zet. Die succesvol is en dat laat weten aan de wereld. Personal branding zijn zaken die het leiderschap van zo’n ego versterken.

De ego-leider handelt en denkt vanuit schaarste. Het gaat over de concurrentie verslaan, we moeten die concurrent vermorzelen. Deze ego-leider denk ook dat het spel eindig is.

Hij heeft een hele duidelijke missie, het bedrijf klaarmaken voor een beursgang over 5 jaar. Hij kan alleen maar winnen doordat de ander verliest. Ego-leiderschap is als ik win, dan verlies jij.

De ego-leider heeft over het algemeen een vrij grote mond en ze praten in de ik-vorm.

Veel ego-leiders eigenen zich de positieve dingen toe. Ze zeggen niet het bedrijf heeft dit gedaan of al mijn collega’s hebben dit gedaan samen gedaan of hebben deze opdracht binnen gehaald, ze zeggen ik heb deze opdracht binnen gehaald. Hij heeft succes ondanks zijn mensen, niet samen met zijn mensen.

Nadeel is dat zo’n persoon veel aandacht krijgt, op de voorgrond staat en doordat hij trots is op wat hij doet en wat hij bereikt, geloofwaardig overkomt.

Het adagium waarop de ego-leider werkt is, processen gaan boven mensen.

Voordeel van de ego-leider is dat hij duidelijk is. Eén woordvoerder, één iemand die staat voor de tent, zoals Elon Musk bijvoorbeeld. Die roept wat en dan is dat de nieuwe werkelijkheid. In de Anglo-Amerikaanse cultuur werkt het goed.

De grenzen bereikt

Wij zijn in Europa niet opgegroeid met Anglo-Amerikaans denken en ego-leiderschap, we zijn pas na de tweede wereldoorlog hiermee in aanraking gekomen. Als je dit verder onderzoekt dan kom je uit bij het Marshall plan. De Amerikanen hebben ons enorm geholpen met de wederopbouw na de oorlog door geld te doneren en te lenen. Ze hebben daar voorwaarden aan verbonden en één van de voorwaarden was dat we de managementmethodieken van Amerika moesten overnemen.  

Het was op dat moment een prima overeenkomst, die ons veel heeft gebracht. Zeker in de tachtig en negentiger jaren, maar nu zien we de limieten. Twee limieten die we herkennen:

  • Limieten op wereldniveau zoals klimaatcrisis, er wordt veel meer verbruikt dan er is.
  • In West Europa merken dat het ondernemen op hele andere kernwaarden is gebaseerd dan we gewend zijn. In Europa gaan we uit van vakmanschap, verbinding en vertrouwen, en inspiratie als brandstof voor groei. De Anglo-Amerikaanse ondernemers gaan uit van command, controle, communicatie, en informatie is de brandstof tot groei, maar om vertrouwen te creëren omdat de premisse is dat er wantrouwen is.

Wat als de ego-leider vertrekt?

Eerste voorbeeld dat in me opkomt is Steve Jobs die vertrokken is destijds, Bij Apple neemt de groei af, de ziel neemt af. Dat is in Nederland ook gebeurt bij Vroom & Dreesmann destijds. De oude Drees die stopte en weer terugkwam. Ze hebben een bepalende stempel en een bepaalde energie die ze niet zomaar kunnen stoppen. Je ziet het ook bij Bill Gates die al heel wat jaren geleden is gestopt en nog steeds invloed heeft bij Microsoft. Benieuwd wat er gaat gebeuren na het terugtreden van Jeff Bezos bij Amazon.

Wat maakt authentieke leiderschap anders?

Het authentieke leiderschap gaat uit van overvloed, dat er mogelijkheden zijn en dat het spel oneindig is. De authentieke leider gaat niet uit van competitie, maar gaat uit van co-creatie ofwel we groeien beide, en we winnen samen.

Deze leider is persoonlijk veel bescheidener en weet mensen te binden. Je ziet dat ze regelmatig een stap naar achteren zetten om medewerkers en partners op de voorgrond te zetten. Zij hebben succes dankzij hun mensen. Ze zijn daarin ook geloofwaardig omdat ze heel consistent mensen boven de processen zetten.

De mensen krijgen veel meer ruimte, ze moeten dat wel willen en moeten daarmee om kunnen gaan.

De Anglo-Amerikaanse bedrijven verdienen Anglo-Amerikaanse medewerkers en Rijnlandse bedrijven verdienen Rijnlandse medewerkers. De medewerkers bij de Rijnlandse bedrijven hebben veel meer mogelijkheden zich te ontwikkelen en mee te groeien.

In scale-ups zijn meer dan genoeg mogelijkheden om te groeien, de rollen veranderen als het weer verandert. Daarmee kun je altijd groeien. Ze krijgen ook de ruimte om te groeien.

Het eindige en oneindige spel

In het eindige spel stel je een heel duidelijk doel, bijvoorbeeld je wilt het bedrijf over vijf jaar verkopen, waardoor je alle beslissingen neemt binnen die tijdshorizon van vijf jaar. Dat heeft voordelen want het geeft duidelijkheid. Het eindige spel is enorm duidelijk. Het geeft je ook duidelijkheid over de beslissingen die je op de werkvloer moet nemen.

Lastige daarin is dat alles in de wereld en in het leven een oneindig spel is, bijvoorbeeld het leven zelf is een oneindig spel. Iedereen weet dat die doodgaat maar niemand wet wanneer die doodgaat. Dit soort dingen plannen is onhandig. Wat je in het oneindige spel ook ziet is dat je beslissingen neemt die verder gaan in de toekomst, misschien wel over je eigen bestaan heen voor de volgende generatie.

In het eindige spel zie je dat niet. In dit spel is het heel simpel, ales na vijf jaar bestaan niet want dan zit ik op de Bahama’s en heb ik mijn bedrijf verkocht. Alles in je handelen is gericht op het hier en nu en niet op de toekomst.

Wil je weten hoe dit authentieke leiderschap kan werken voor jou en je bedrijf? Neem dan deel aan de masterclass Nieuw Europees Ondernemen.