Nobel Doel

Jul 29, 2015

Wat is de betekenis bij betekenisondernemen? Is elke ondernemer een betekenisondernemer? Nee. Alleen organisaties met een Nobel Doel geven betekenis aan de ontwikkeling van onze wereld.

Het Nobel Doel bestaat uit drie ingrediënten:

  • de ‘why: waarom doet de organisatie wat het doen, waarom doen alle betrokken wat ze moeten doen? Het gaat om energie en het mobiliseren van energie. Hoe meer energie, hoe meer betrokkenen en hoe groter de betrokkenheid, hoe groter de kracht is die de organisatie ontwikkelt om iets in beweging te zetten.
  • de purpose: dit is de richting van de energie. Hierin ligt de intentie. De wereld willen verbeteren of zelfs veranderen is een intentie. De wereld willen veroveren is een andere intentie. Ook het beste willen betekenen is een intentie. De ondernemer die onafhankelijkheid voor zichzelf wil heeft een weer een heel andere intentie.
  • de grote heldere stip aan de horizon. Jim Collins noemde dat in zijn boek 'Good to Great’ de BHAGBig Hairy Audacious Goal. Het Grote Gedurfde Dappere Doel. Een uitdagend doel over 10 tot 30 jaar. Superconcreet maar ook nog geen idee hoe de organisatie dat kan halen. De BHAG is de uitnodiging tot actie. Zonder actie zijn energie en intentie betekenisloos.

De analogie met de pijl-en-boog helpt hierbij. Denk aan de pijl. De kracht waarmee die afgeschoten wordt is de ‘why’. De richting van de pijl is de purpose. En het doel dat de pijl vindt is de BHAG. De ‘why’ gaat over energie die je ontwikkelt om de purpose, de intentie, vorm te geven. Die manifestatie is uiteindelijk de BHAG, de grote heldere stip aan de horizon. Zo komen intentie, energie en actie mooi bij elkaar. Voor betekeniskracht zijn alle drie ingrediënten belangrijk. Met de intentie, de purpose, maak je een betekenisvol verschil.